Transport bliski – zautomatyzuj ten proces i zwiększ tym samym wydajność zakładu!

Transport bliski – zautomatyzuj ten proces i zwiększ tym samym wydajność zakładu!

Automatyzacja procesów produkcyjnych jest podstawą rewolucji przemysłowej 4.0. Dziś opowiemy nieco więcej o automatyzacji jednego z najważniejszych procesów produkcyjnych. Jak usprawnić transport bliski w zakładzie? Sprawdźmy!

Automatyzacja zakładu – transport bliski to podstawa

Czym właściwie jest transport bliski? To inaczej transport wewnątrzzakładowy. Termin ten opisuje transport produktów oraz półproduktów w ramach danego przedsiębiorstwa. Warto w tym miejscu nadmienić, że od jakości i sprawności przebiegu tego procesu, w dużej mierze uzależniona jest wydajność i efektywność produkcyjna całego zakładu. Dlaczego? Posłużmy się przykładem. Załóżmy, że dany zakład postanowił całkowicie wykluczyć maszyny z tego procesu. Do fabryki zostaje dostarczona dostawa półproduktów, które w ramach dalszego procesu produkcyjnego zostaną przekształcone w produkty i przygotowane do sprzedaży. Dostawa zostaje odebrana z terminala – kontener jest rozładowywany przez czterech pracowników – dwóch wykłada i segreguje poszczególne półprodukty, kolejni natomiast przenoszą je dalej, na linię produkcyjną. Na tej linii z półproduktów powstaje gotowy produkt – proces ten przebiega w kilku etapach, a każdy z etapów jest realizowany przy innym stanowisku. Za transport półproduktów pomiędzy tymi stanowiskami odpowiadają oczywiście pracownicy, którzy dzięki sile własnych mięśni przenoszą produkt ze stanowiska A do stanowiska B i dalej do stanowiska C. W końcu wreszcie produkt zostaje złożony – teraz pozostaje jedynie przygotować go do sprzedaży. Pracownicy więc przenoszą go do stanowiska pakowania, gdzie inny pracownik pakuje go do wcześniej złożonego (oczywiście przez siebie) kartonu. Opisany powyżej proces może przebiegać szybciej, sprawniej i przy zaangażowaniu o wiele mniejszej liczby pracowników.

Automatyzacja transportu bliskiego

Właśnie dlatego automatyzacja produkcji zawsze zaczyna się od optymalizacji transportu bliskiego. W tym celu stosuje się szereg rozwiązań – te najbardziej podstawowe to realizacja części zadań przy użyciu wózków widłowych czy innych pojazdów transportowych. Te nieco bardziej złożone rozwiązania to na przykład budowa linii podajnikowych dostosowanych do potrzeb i specyfiki technicznej danego zakładu. Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści dla pracodawcy – to między innymi ograniczenie załogi do minimum i zastąpienie maszynami części pracowników. Maszyny mogą pracować praktycznie bez przerwy, co ma korzystny wpływ na zwiększenie wydajności zakładu. Takie rozwiązanie znacznie ogranicza również ryzyko wstrzymania produkcji w obliczu zdarzeń losowych, takich jak na przykład kolejna pandemia. Warto więc zastanowić się nad jego wdrożeniem w każdym zakładzie produkcyjnym.